Jag vägleder er i er digitaliseringsresa.

 

 

 

Jag bidrar till din framgång genom att leverera ett högt affärsvärde och förutsägbara, prisvärda och rätt upphandlade IT-tjänster baserat på behov.

TJÄNSTER

Nästan 30 års erfarenhet av IT-branschen främst inom ledarskap i olika områden såsom IT Drift, IT Service Management, IT-säkerhet, digitalisering, projektledning och lång erfarenhet från tjänsteleverantörs sidan ger Er som kund en stor trygghet.

Jag bidrar till min kunds framgång genom att leverera ett högt affärsvärde och förutsägbara, prisvärda och rätt upphandlade IT-tjänster genom hög beställarkompetens baserat på ditt behov.

Att leda små och stora team som gör människor engagerade och motiverade och alltid med ett löfte om att leverera tjänster över kundernas förväntningar ingår alltid!

Genom min vägledning hjälper jag till i er digitaliseringsresa. Jag är säker på att jag kan hjälpa dig med:

REFERENSER

ComAp logo

”Vi anlitade Anders för att få en second opinion om en organisationsförändring i vår globala IT-organisation. Analysen bestod av intervjuer av vår ledningsgrupp både på plats och på distans.

Resultatet bestod av en utförlig rapport med tydliga rekommendationer och bra förslag som vi till stora delar använt oss av i vår förändring. Effektivt och enkelt.”

Peter Sandin – CEO, ComAp a.s.

Omnia Garden

”Vi gav Anders i uppdrag att upphandla en IT-partner som vi kan växa med över tid. Med tanke på vår stora tillväxt var det viktigt att upphandlingen speglade våra affärsmål och att en ny IT-partner skulle kunna hjälpa oss att nå våra tillväxtmål.

Med hjälp av upphandlingsunderlaget Anders tog fram kunde vi enkelt välja ut rätt leverantör.”

Niclas Persson – VD, Omnia Garden AB

LKF logo

Kravställning, avtalsskrivning och införande av nya IT-tjänster från upphandlad leverantör, testledare och stöd till IT-avdelningen i att implementera nya tjänster, processer och rutiner i verksamheten på rätt tid och på budget. Bidraget med beställarkompetens ingår alltid!

Omfattning: Deltid från september 2021 tills vidare.

Björn Lahti – IT och digitaliseringschef, LKF

Nexam logo

”Anders har levererat en internutbildning inom IT-säkerhet, skapat en IT-policy och inventerat IT-infrastrukturen och vi har fått en effektiv metod för att hantera alla produkter och tjänster i en livscykel i syfte att inte skapa någon teknisk skuld.”
Marcus Nyberg – CFO, Nexam Chemical Group

B3 Consulting Group logo

Som underkonsult i kravfångst för upphandling enligt LoU samt projektledare för införandeprojekt av nya infrastrukturtjänster.